خانم بتواز

سمت : کارشناس حراست خواهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما