آقای عباس دلگشا

سمت : مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس : 33515005 - 045

شماره فکس : 33513005 - 045


 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما