شماره تلفن های دانشگاه :

سانترال : 04533513001  الی  04533513004

مستقیم نگهبانی : 04533522912                      
                                           

 
 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما