آقای سالار ملکی

سمت : مسئول امور فرهنگی

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما