اخبار دانشگاه
شنبه 16 ارديبهشت 1396 ثبت نام در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


به اطلاع کلیه اساتید راهنما و دانشجویان مقطع دکتری رسانده میشود تا در صورت تمایل جهت ثبت نام در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که در زمینه حمایت از رساله­های دکتری در چارچوب سیاست­های راهبردی فناوری پژوهش و فناوری نظام کمک به هدایت رساله­های دکتری به سمت نیازهای اساسی پژوهش و فناوری کشور می باشد، از تاریخ 95/12/23 تا 96/2/31 طبق آئین نامه صندوق منتشر شده در وبگاه صندوق  به نشانی
www.insf.org  مراجعه و ثبت نام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما