اخبار دانشگاه
شنبه 21 مرداد 1396 رشته محل و کد رشته های تحصیلی مرکز اردبیل - سالتحصیلی 97 -96


رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما