آقای پژمان سپهرزاده

سمت : رئیس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد