رويدادها
پنجشنبه 28 فروردین 1399 شماره تماسهای پشتیبانی از کلاسهای مجازی شماره تماس های تیم پشتیبانی دانشگاه پیام نور استاندر جهت پشتیبانی از کلاسهای مجازی دانشجویان عزیز و اساتید محترم می توانند از شماره های اعلام شده استفاده نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر