همایش ها
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 همایش بین المللی TRIGGER با عنوان پژوهشهای چند جانبه در زمینه زمین شناسی، ژئودینامیک، زمین لرزه و منابع
 
امتیاز دهی