اخبار دانشگاه
شنبه 18 آبان 1398 ارزشابی اساتید

ارزشابی اساتید 

دانشجویان محترم جهت ارزشیابی اساتید گرامی خواهشمند است با مراجعه به سایت سیستم گلستان و به شرح تصویر زیر اقدام نمایند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر