آموزشی
چهارشنبه 13 آبان 1394 سومین جشنواره نکوداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر 1394

با توجه به درخواست دبیر علمی محترم سومین جشنواره نکوداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر 1394 در راستای اجرای آیین­نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه اقدامات زیر را حداکثر تا تاریخ 30/8/94 انجام و به دفتر این معاونت اعلام نمائید:

الف) دانشجویان و کارمندان اداری دانشگاه که از تاریخ 1/7/93 لغایت 1/7/94 بیش از یک مقاله علمی پژوهشی معتبر و ثبت شده در سامانه گلستان را دارند، طی لیستی که در آن شخص، عنوان مقاله و سهم مشارکت وی مشخص باشد.

ب) دانشجویان و کارمندان اداری دانشگاه که از تاریخ 1/7/93 لغایت 1/7/94 بیش از یک اختراع معتبر ثبت شده دارند، طی لیستی که در آن عنوان اختراع و شماره تأییدیه آن آمده باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر