برگزیده ها
انتصاب جناب آقای علی عباس زاده به عنوان نایب رئیس و مسئول کمیته مسابقات هیئت سه گانه شهرستان اردبیل

برادر ارجمند جناب آقای علی عباس زاده

 

دانشجوی محترم رشته تربیت بدنی مرکز اردبیل

 

    انتصاب شایسته جنابعالی، به عنوان نایب رئیس هیئت سه گانه شهرستان اردبیل و مسئول کمیته مسابقات رشته مذکور را به جنابعالی و جامعه ورزشی شهرستان اردبیل تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستاریم.


                                                                                         
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر