برگزیده ها
کسب عناوین برتر تیم های دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل در پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی دانشگاه های استان و راهیابی به مسابقات منطقه ای

 
- گروه آرمان (عنوان اول)

1- ابوالفضل میهن پرور                   2- ام ابیها مهدی زاده

3-شیما جهانگیری                       4- زهرا کریمی

-گروه انجمن علمی پیام نورمرکز اردبیل (عنوان دوم)

1- رضا نیکجو                                                      2-علی عباسزاده

3-پیام ناصری                                                 4- اسماعیل کیهان

 

-گروه کانون روانشناسی پیام نوراستان اردبیل(عنوان چهارم)

1-شهاب فتح الله اوغلی خیاوی                       2-عصمت اسلامی

3-نسیم دادگر                                                   4- مهسا ولی پور

 

-گروه روانشناسی انجمن علمی پیام نور مرکز اردبیل(عنوان پنجم)

1-سید علی میر سیفی                                         2-مهسا ورنوسیان

3-افسون عباسی                                             4-مهسا موتمن
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر