برگزیده ها
برگزاری آزمون کرسی قضاوت در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل


آزمون تصدی منصب قضا روز جمعه مورخ 1394/08/08 با حضور بیش از 1000 نفر متقاضی در محل دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل برگزار شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر