زمان و جزئیات نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد :
آغاز انتخاب واحد ترم تابستان از 16 تیرماه/ مهلت ثبت نام دانشجویان مهمان سایر دانشگاه ها تا 20 تیرماه
دستورالعمل ترم تابستان - دستورالعمل ترم تابستان 1400 برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم دانشگاه پیام نور / شروع امتحانات از اول خردادماه
1